Skip to content

Behandlingar

TCM Akupunktör

Akupunktur enligt traditionell Kinesisk medicin

Akupunktur betyder fritt översatt nålbehandling och har sitt ursprung i
traditionell kinesisk medicin som även innefattar kinesisk massage, koppning, moxabehandling, örtläkekonst och qigong (meditativ rörelse). Inom traditionell Kinesisk medicin kallas människans livskraft för qi. Vid sjukdom beskrivs flödet av livskraften qi som störd. Med akupunktur kan jämvikten och ett lagom flöde av qi uppnås vilket återställer hälsan eller lindrar sjukdom. Akupunktör är yrkestiteln för den som utför akupunkturbehandling enligt traditionell kinesisk medicin. Utbildningen i traditionell kinesisk akupunktur har av Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin stadgats till tre år. Det finns även utbildningar gjorda av våra medlemmar på upp till fem år. Ett flertal behandlingstekniker samt skolmedicins utbildning ingår också som krav.

Med akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin behandlas en stor mängd sjukdomar samt ges förebyggande och friskvårdande behandling.

Världshälsoorganisationen (WHO) anger över 100 behandlingsområden med traditionell akupunktur. Världshälsoorganisationen (WHO) listar och dokumenterar sjukdomar, symptom och andra tillstånd där akupunktur har haft vetenskapligt bevisad effekt, genom kontrollerade studier.

BEHANDLINGEN GÅR TILL SÅ HÄR

Tillsammans med din akupunktör samtalar du om åkommans art och dina levnadsvanor med utgångspunkt från traditionell kinesisk medicin och västerländsk diagnos. En kinesisk pulstagning och observation av tungan utförs också hälsobedömning. Behandlingen planläggs utifrån en strävan till återskapande av jämvikt i kroppens flöden bl a hormon och blodflödet. Mycket tunna nålar sätts sedan i individuellt utvalda områden på huden. Detta för att dämpa ett överskott eller stärka en svaghet i din kropp. Många
känner ett tydligt lugn efter behandlingen. Antal behandlingar beror på åkomma och personens individuella utgångsläge. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppen till homeostas – Jämvikt. Bl a påverkas lymf- och blodflödet. Inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har även en tydlig lugnande verkan. Det är en säker och trygg behandling.

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering

Ursprunglig akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin (Kinesisk akupunktur) skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförs med mindre mängd behandlingstekniker än vid kinesisk akupunktur. Enbart västerländsk diagnos utförs och kinesisk akupunkturbedömning utesluts. Utbildningar i
sensorisk stimulering pågår ofta under 2-10 veckor . Det finns även andra varianter av akupunktur men vi värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

Att kunna ställa en akupunkturdiagnos och behandla med en akupunkturbehandling där individuella akupunktur punkter väljs ut är vad den ursprungliga traditionella Kinesiska akupunkturen med sina tusentals år har gjort i alla tider.

TCM akupunktör
TCM akupunktör