Skip to content

Behandlingar

Kinesiologi

I Kinesiologi arbetar man hela tiden nära samarbete med klientens/patientens muskler och kroppens informationsutbyte  av signaler.

Olika typer av beröring och tryck på olika ställen på huden utlöser nervimpulser i de ingående nervanorna, vilket omedelbart kan registreras och tolkas genom kinesiologi med hjälp av manuella muskeltestningar.

All kommunikation i kroppen sker via nervsystemet.

Nervsystemet kan delas upp i två delar 

  • det centrala nervsystemet
  • det autonoma nervsystemet

Det centrala nervsystemet är den del som styrs av viljan och som gör att vi till exempel kan böja på en arm när vi bestämmer oss för att göra det.

Det autonoma nervsystemet sköter sådana saker som inte är viljestyrka, till exempel att hjärtat slår, att tarmarna rör sig och att vårt matsmältningssystem fungerar. Det är också det autonoma systemet som registrerar våra känslor.

Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av komplementärmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Kineslogi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologi använder sig av manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balansering av nerv- och energisystemet.

Genom att ideligen kontrollera att kroppen/nervsystemet är i kommunikation och förstår vad vi gör säkerställs att hela kroppen mår bra.
Kunden får också tydliga och enkla kostråd och livsstils rekommendationer som en del av muskeltestningen.