Skip to content

Behandlingar

Idrottsmedicin

Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion och idrott, behandling och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador med hjälp av rörelse och belastning samt med idrott förknippad aktivitet.
Idrottsmedicin spänner även över medicin, fysiologi, pretentioner och rehabilitering. Idrottsskador.