Skip to content

Behandlingar

YinYoga / Fascia

Fascia finns runt våra muskler och inre organen fibrös kroppsvävnad som bildar ett viktigt nätverk  över hela vår kropp. Fascian är som ett eget kommunikationssystem, då celler och grundsubstansen kommunicerar. Kommunikationen sker till och med snabbare än nervsystemet. Sedan är ju nerver inbäddade i fascian och påverkas
också omkring dem.

Fascia består av proteinet kollagen och omger alla muskelgrupper (även våra celler osv) håller muskelgrupperna på plats när du spänner dem ( Under muskelkontraktion) finns mellan muskelgrupperna som ett ”glatt vitt ämne” som gör att musklerna kan ”glida” mot varandra.
Fascia går även från muskler via senor in i benstomme och benvävnad och kärl och nerver som leder ut i extremiteterna löper utmed fascia.
Fascian sitter helt ihop, dvs den är aldrig delad i din kropp utan påverkar du fascia på ett ställe rör det sig över hela kroppen. Dvs den smärta som uppkommit då du fått stelhet på grund av stagnerad fascia kan alltså ”vandra” och kännas någon annan stans i kroppen (ex vid Fibromyalgi).

Nya studier har också visat att fascia svarar vid stress och påverkas av stress via den autonoma (omedvetna) nervsystemet. Exempelvis påverka den fibrerna i fascian så de tjocknar och följden blir sammanväxtningar av fascia.

Kursen hålls av mig Lollo Wernäng, tillsammans med Therese Wernäng.